Ωρολόγιο πρόγραμμα πριν από κορονοϊό

Διδακτική Ώρα Έναρξη-Λήξη Διάλειμμα Διάρκεια
08:15 – 09:00 5 45′
09:05 – 09:50 10 45′
10:00-10:45 10 45′
10:55-11:40 10 45′
11:50-12:35 5 45′
12:40-13:25 5 45′
13:30-14:10 40′