1ο ΓΕΛ  Ν. Ιωνίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ replica rolex air king watches
τηλ.: 210-2793707 ΑΠΌ  9-1-2018
Α/Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ  Ν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
2 ΞΕΥΓΕΝΗΣ Ν. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
3 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ   Α. Β4
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε. Β2
5 ΚΩΤΣΟΣ  Δ.
6 ΓΙΑΜΟΥΡΗΣ Μ.
7 ΠΑΤΣΕΛΑ Α. Α2
8 ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ  Σ. Α1
9 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
10 ΛΑΜΠΗΣ Σ.
11 ΓΚΟΒΑ  Σ. Β1
12 ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΥ Χ. Γ2
13 ΠΕΡΔΙΚΟΜΑΤΗΣ  Γ.
14 ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ Α.
15 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Α3
16 ΜΑΓΓΙΝΑ Ν. Γ1
17 ΚΟΚΚΙΝΟΣ  Κ. Β3
18 ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΟΥ  Α.
19 ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ
20 ΚΑΤΣΑΝΟΣ
21 ΧΟΥΣΟΥ
22 ΚΑΤΣΟΡΙΔΟΥ  Α.
1η, 2η, κ.λ.π.= 1η ώρα, 2η ώρα κ.λ.π. Διδακτικές Ώρες 1η ώρα 8.15 – 9.00
2η ώρα 9.05 – 9.50
3η ώρα 10.00 – 10.45
4η ώρα 10.55 – 11.40
5η ώρα 11.50 – 12.35
6η ώρα 12.40 – 13.25
7η ώρα 13.30 – 14.10