Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας βάσει των διατάξεων του N.4152/2013, υποπ. Θ1, παρ.2 και του Ν.2413/1996 αρ.48, παρ.2, προσδιορίζεται με βάση τον κλάδο, τα έτη υπηρεσίας και τη διοικητική θέση του εκπαιδευτικού ως εξής:

  1. Με βάση τον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας:
ΠΕ 0-6 έτη 7-12 έτη 13-20 έτη πάνω από 20 έτη
23 21 20 18
ΤΕ01 0-7 έτη 8-13 έτη 14-20 έτη πάνω από 20 έτη
24 21 20 18
ΔΕ01 0-20 έτη πάνω από 20 έτη
28 (Αρχιτεχνίτες) ή

30(Τεχνίτες)

26 ή

28

  1. Με βάση τη διοικητική θέση και τα έτη υπηρεσίας:

Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών λυκείων προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των τμημάτων είναι:

Διευθυντές 3-5
τμήματα
6-9
τμήματα
10-12
τμήματα
πάνω από
12τμήματα
Ώρες ανά εβδομάδα (με υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών) 10 9 7 5
Ώρες ανά εβδομάδα (με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών) 8 7 5 3

Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων είναι:

Διευθυντές ΣΕΚ Ώρες ανά
εβδομάδα
με υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών 10
με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών 8

Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων Τομέων είναι:

Υποδιευθυντές και
Υπεύθυνοι Τομέων ΣΕΚ
Ώρες ανά
εβδομάδα
με υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών 16
με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών 14

Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των Υπεύθυνων Εργαστηρίων είναι είκοσι (20) ώρες και μειώνεται και κατά δύο (02) ώρες για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη υπηρεσίας.

Αν το υποχρεωτικό ωράριο του εκπαιδευτικού είναι μικρότερο με βάση τον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας τότε ως υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας ισχύει το μικρότερο.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο από εδώ.